top of page

Online Therapie

Alle vormen van therapie worden ook online aangeboden.

Online Therapie omvat meer dan alleen beeldbellen. We hebben de mogelijkheid om regelmatig contact te hebben door middel van:

  • Telefonisch contact

  • Whatsapp

  • Beeldbellen met behulp van Facetime/MS Teams/Zoom

  • E-mail

De voordelen van online therapie zijn dat er onafhankelijk van de locatie en de tijd(zone) afspraken gemaakt kunnen worden wat reistijd bespaart. Deze vinden plaats vanuit jouw vertrouwde thuisomgeving of een plek die jou gewoon goed uitkomt. Tussen de afspraken door kan ik informatie of een tip geven die behulpzaam kan zijn bij jouw proces. Ook is het mogelijk dat je tussentijds datgene wat je dwars zit of te binnen schiet, met mij kan delen. Op deze manier blijft de therapie niet beperkt tot alleen de afspraken. Jouw belangrijke inzichten beklijven hierdoor beter en kunnen jou al veel dingen opleveren in belangrijke situaties in het dagelijks leven. Precies de plek waar je verandering wil.

Klik hier als je een afspraak wilt maken of stuur me gewoon een appje.

bottom of page