top of page

Gestalt Therapie

Gestalttherapie is een existentiële vorm van psychotherapie die uit gaat van het idee dat de mens een geheel is. De focus ligt op het NU, hoe de mens is en niet op hoe die zou moeten zijn. Door gebruik te maken van experimenten worden er nieuwe ervaringen opgedaan in het hier en nu. Dit geeft veel informatie over wat er speelt, wat iemand nodig heeft en welke kracht aangewend kan worden voor herstel of verandering. Door weer contact te maken met delen in jezelf die je bijvoorbeeld vergeten bent, te pijnlijk vindt of misschien niet op waarde schat, voel je je weer meer ´heel´. Dit heeft een positieve invloed op je stemming, hoe je uitdagingen het hoofd biedt en het vergroot je vermogen om goed contact met anderen aan te gaan. Hierdoor ben je beter in staat om met behulp van je omgeving je behoeften (praktische hulp, troost, vriendschap etc.) te bevredigen, waardoor je kunt groeien. Groeien is een relationeel proces. Je hebt anderen nodig om te kunnen groeien. Heel vaak blijkt ook dat het betrekken van  belangrijke anderen bij de therapie een grote meerwaarde is voor de meeste cliënten. 
Ik bied Gestalt therapie aan voor mensen die kampen met bijvoorbeeld de volgende klachten/problemen:

 • Burnout

 • Gevoelens onderdrukken

 • Overspannenheid

 • Angsten

 • Omgaan met emoties

 • Onverwerkte gebeurtenissen

 • Trauma

 • Depressie

 • Onzekerheid

 • Faalangst

 • Onbegrepen klachten waar geen medische oorzaak voor is.

 • Voor mensen die zichzelf beter willen begrijpen.

 • Voor mensen die zich persoonlijk en/of professioneel willen ontwikkelen.

 • Voor mensen die beter contact willen maken met anderen.

 
Klik hier als je een afspraak wilt maken voor Gestalt therapie.

Brochure cliënten

Brochure verwijzers/verzekeraars
 

Bro

bottom of page